Muang Kaew Golf Club
18 holes par 72 (7015 yards)
Krung Kavee Golf Course & Country Club Estate
18 holes par 72 (7082 yards)
Flora Ville Golf & Country Club
18 holes par 72 (6747 yards)
Siam Country Club
18 holes par 72 (6753 yards)
The Royal Gems Golf City - Dream Arena
18 holes par 71 (6689 yards)
Ballyshear Golf Links
18 holes par 72 (7045 yards)